Минералната вода в Термален Къмпинг Велинград е доставена от каптиран естествен извор № 7 “Сярна баня”, находище на минерална вода “Велинград-Каменица”. Температурата на водата е 63°- 88,5°;PH – 7,9; минерализация 743mg/l

Характеризира се като хипертермална, минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна натриева и силициева вода, съдържаща флуорид, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване.
Минералната вода съдържа лечебно-профилактични свойства, които лекуват различни заболявания:

При използване за външно балнеолечение (след темпериране до 33°-36°C)оказва благоприятно въздействие при:

  • ставни заболявaния от възпалителен и дегеративен характер; ортопедични заболявания след травматични състояния на опорно-двигателния апарат
  • заболявания на периферната нервна система (дископатии, плексити, радикулити и др.)
  • кожни заболявания (хронични дерматити, псориазис)
  • гинекологични заболявания

Инхалационно лечение – при белодробни, хронични и неспецифични заболявания на горните и долните дихателни пътища.

При използване за питейно балнеолечение (след темпериране до 35°-37°C) в ограничени количества, поради наличието на флуорид, водата оказва благоприятно въздействие при:  

  • стомашно-чревни болести, жлъчно-чернодробната и  бъбречно-отделителна системи, метаболитни заболявания като подагра, затлъстяване, захарен диабет и др. Водата притежава антивъзпалителен и детоксичен ефект поради високото съдържание на метасилициева киселина – 115,80mg/l.

Противопоказания за балнеолечение: специфични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи; онкологични заболявания; ХИБС – ритъмни нарушения; епилепсия.

В съчетание с климатичните условия на гр. Велинград лечението с минералнa водa е още по- успешно.GPS:
42° 01' 39.14" N
23° 59' 29.58" E


☎ + 359 878 858685
☛ info@campingvelingrad.com